Maanantaina 24.2.2020 astuu voimaan uusi sääntö Yhdysvalloissa jolla evätään viisumi tai vihreä kortti niiltä maahanmuuttajilta jotka ovat matalatuloisia ja saavat julkisia etuja. 

Trumpin hallinnon uusi ”public charge rule”,  suosii vauraammassa asemassa olevia maahanmuuttajia jotka hakevat viisumia tai vihreää korttia ja väheksyy matalapalkkaisia maahanmuuttajia vaikka he olisivatkin tulleet maahan laillisesti.

Amerikan maahanmuuttoneuvoston mukaan Floridassa asui vuonna 2017 noin 4,1 miljoonaa henkilöä, jotka eivät olleet Yhdysvaltain kansalaisia ja 26 prosenttia heistä, noin 1,2 miljoonaa on käyttänyt valtion rahallista tukea terveydenhuollon, ruokakuponkien, asumistuen tai muiden tukien muodossa.

Niille maahanmuuttajille jotka ovat hakeneet valtion ruokakuponkeja, asuntoapua, ylimääräisiä sosiaaliturvatuloja tai Medicaid evätään vihreän kortin saaminen, koska heitä pidetään taloudellisena taakkana Yhdysvalloille.

Monet julkiset ohjelmat eivät kuitenkaan vaikuta vihreän kortin hakukriteereihin, kuten esimerkiksi raskaana oleville naisille tai alle 21-vuotiaille lapsille tarkoitettu Medicaid, samoin kuin Medicare, osa D ja koululounaat.

Yhdysvaltain kansalaisuus ja maahanmuuttoviraston mukaan helmikuun 24. päivä alkaen neljähenkisen perheen tulee ansaita 60.000 dollaria vuodessa. Se on melkein kaksi kertaa enemmän verrattuna hallituksen aikaisempaan tulokynnykseen, joka oli noin 32 000 dollaria.

Poliittista turvapaikkaa hakevat, luonnonkatastrofin takia hakevat pakolaiset, ihmiskaupan uhrit ja perheväkivallan uhrit ovat kaikki vapautettuja tästä uudesta säännöksestä. Myös ne henkilöt joille on myönnetty avustus Cuban Adjustment Act, the Nicaraguan and Central American Relief Act ja the Haitian Refugee Immigration Fairness Act nojalla ovat tästä uudesta säännöstä vapautettuja.

Suurimmassa riskissä ovat henkilöt, jotka hakevat muutosta vihreään korttiin puolison (adjust their green cards status via a spouse) tai perheen vetoomuksen (family petition) kautta, mukaan lukien ne joilla on Temporary Protected Status.

Vaikka viisumin ja vihreän kortin hakuprosessissa on aina tutkittu tekijöitä, kuten tuloja, koulutusta, terveydentilaa ja taitoja, uuden säännön nojalla USCIS harkitsee, ovatko hakijat saaneet julkista tukea yli vuoden ajan kolmen edeltävän vuoden aikana määrittääkseen, myönnetäänkö hakijalle pysyvä oleskelulupa.

Jos hallitus ennakoi hakemusta käsitellessään, että uusi hakija tarvitsee jonain päivänä valtion apua selviytyäkseen, hakemus hylätään. Vihreän kortin käsittelymaksu on tällä hetkellä 1 225 dollaria, jonka odotetaan nousevan 2,195 dollariin myöhemmin tänä vuonna.

Liittovaltion virkamiesten mukaan uudella säännöllä varmistetaan paremmin, että ulkomaalaiset, jotka pyrkivät saapumaan ja oleskelemaan Yhdysvaltoihin, joko väliaikaisesti tai pysyvästi, ovat omavaraisia ja luottavat omiin kykyihinsä ja perheenjäsentensä, sponsorien ja yksityisten organisaatioiden resursseihin pikemminkin kuin nojautuvat Yhdysvaltain julkisiin varoihin.

Kansalaisuushakemuksiin (Citizenship applications) ei sovelleta ”public charge rule” sääntöä.