24.2 C
Miami
keskiviikko, 27 lokakuun, 2021

Tietosuojaseloste

Floridafinns.com asiakas & -markkinointirekisteri.

Floridafinns.com tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n (European Union General Data Protection Regulation) henkilötietolain mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Floridafinns.com
P.O.BOX 542691
Lake Worth, Florida 33454
Puhelin: +1-561-657-1874
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Satu Somero
Sähköposti: [email protected]

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.
Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Toteutamme EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta oheisin keinoin:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa
  tarkistaa/pyytää muuttamaan tai poistamaan tietosi rekisteristämme.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja.
  Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista ja laillista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain liiketoimintamme sekä markkinoinnin kannalta tarpeelliset tiedot.
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä 5 vuotta, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan,
  ellei säilytykselle ole muuta perusteltavaa syytä.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot kuten mahdollinen yrityksen nimi, Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

5. Tietolähteet

Sosiaalinen media: Facebook, Instagram
Kommentit , Yhteydenotto Lomakkeet ja Puhelimitse tehtävä asiakaspalvelu ja kaupankäynti kun asiakas haluaa sopia mainostamisesta floridafinns.com -sivustolla.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
yhteistyökumppaneillemme.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille kuten:

Tarjoamme maksupalveluita Paypal palvelun kanssa yhteistyössä. Luovutamme edellä mainitulle yritykslle maksupalvelun vaatimat tiedot suojatun
yhteyden välityksellä. Kyseinen yhtiö vastaa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

7. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muihin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin
keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin
tietoihin.