TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS

 

Hyvät ystävät,

kulunut vuosi on jälleen ollut poikkeuksellinen. Pandemian aiheuttama huoli ja rajoitukset
ovat yhä vaikuttaneet arkeemme. Olemme opetelleet ja sopeutuneet uuteen.

Vuoteen on mahtunut kuitenkin paljon myös toivoa. Rokotukset etenevät. Maailmantalous
elpyy. Olemme kokeneet iloisia jälleennäkemisiä. Moni teistä ulkosuomalaisista on päässyt
tapaamaan läheisiään pitkän odotuksen jälkeen.

Te ulkosuomalaiset olette arvokkaita Suomen ja suomalaisen kulttuurin lähettiläitä
maailmalla. Monille te olette ensimmäinen ja ehkä ainoa kosketus Suomeen. Maailmalta
saadut kontaktit ja osaaminen sekä monenlainen työ Suomen puolesta hyödyttävät
konkreettisesti kotimaata. Olen iloinen, että moni ulkosuomalainen ja suomensukuinen
vaalii suomalaisuutta ja siihen liittyviä perinteitä.

Yksi näistä hienoista perinteistä on itsenäisyyspäivä. Kuudes joulukuuta on meidän
kaikkien suomalaisten ja suomensukuisten yhteinen juhlapäivä. Toivotan kaikille
ulkosuomalaisille ja suomensukuisille ympäri maailman oikein hyvää itsenäisyyspäivää!

 

Sauli Niinistö (allekirjoitus)

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti