Suomesta löytyy tällä hetkellä seitsemän UNESCO:n maailmanperintökohdetta. Jokainen kohde edustaa Suomen arvokasta kulttuuri- ja luonnonperintöä omalla yksilöllisellä tavallaan.

 1. Suomenlinna
 2. Vanha Rauma
 3. Petäjäveden vanha kirkko
 4. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
 5. Sammallahdenmäki
 6. Struven astemittausketju
 7. Merenkurkun saaristo
UNESCO sites in Finland
UNESCO World Heritage sites in Finland

Kansallisella kulttuuriperinnöllä on pitkä historia ja sen tarkoituksena alusta alkaen on ollut vahvistaa historiallisia juuria. Perintöä haluttiin suojella, jotta tulevat sukupolvet näkisivät luonto- ja kulttuurikohteet myös. Yhdysvallat perustivat maailman ensimmäisen kansallispuiston, Yellowstonen vuonna 1872. Sen jälkeen kansallispuistoista on tullut maailmanlaajuisia. Toisen maailmansodan jälkeen, ajatus kansainvälisten perintökohteiden suojelusta kehittyi edelleen ja UNESCO, Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (United Nations Educational, Scientific and Cutlrual Organization), perustettiin 1945 (aikaisemmin toimineen IIIC:n, International Institute of Intellectual Cooperation, tilalle).

Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa luontoperintökohde ja muut kuusi ovat kulttuurikohteita. Suomenlinna ja Vanha Rauma nimettiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991, ensimmäisinä Suomen kohteina ja molemmat viettävät 30-vuotis juhlavuottaan tänä vuonna.

 1. Suomenlinna

Suomenlinna on ainutlaatuinen esimerkki 1600–1700 luvun sotilasarkkitehtuurista. UNESCON nimeämään maailmanperintöalueeseen kuuluu yhteensä 6 saarta ja se koostuu useista puolustus- ja hyötykäyttöön tarkoitetuista rakennuksista. Tämä on suosittu vierailukohde niin paikallisille kuin turisteille, varsinkin kesällä.

Fortress of Suomenlinna (Finland)
Fortress of Suomenlinna (Finland). Image source: UNESCO, © Suomen Ilmankuva Oy
 1. Vanha Rauma

Vanha Rauma on yksi suurimmista Pohjois-Euroopan kaupunkikulttuurin esimerkeistä. Se sisältää 1600–1800 luvuilta peräisin olevan kaupunkialueen kokonaisuudessaan: vanhat puutalot, pihat, aidat, portit sekä katukiveys kuuluvat kokonaisuuteen. Vanha Rauma on esimerkki perinteisestä, historiallisesta arkkitehtuurista ja puukaupunkirakentamisesta ja se on yksi Pohjois-Euroopan parhaiten säilyneistä kokonaisuuksista.

 1. Petäjäveden vanha kirkko

Petäjäveden kirkko rakennettiin vuosina 1763–1765 ja tämä puukirkko edustaa luterilaista kirkkoarkkitehtuuria. Perintökohteeksi kirkko hyväksyttiin vuonna 1994 ja se edustaa hirsirakentamisen perinteitä muodon, rakenteen ja rakennusmateriaalin perusteella. Kirkko poistettiin varsinaisesta käytöstä 1800-luvulla, mutta kirkossa voi edelleen vierailla kesäkaudella ja sen ympärillä oleva aidattu hautasumaa on yhä käytössä.

 1. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

Verlan Puuhiomo ja Pahvitehdas lisättiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1996. Tämä kohde on säilynyt erittäin hyvin ja aitoutta lisää se, että tehtaan koneisto on pysynyt alkuperäisessä paikassa. Verla edustaa Pohjois-Euroopan sekä Pohjois-Amerikan 1800- ja 1900-luvun selluloosa-, paperi- sekä kartonkituotannon kukoistuskautta.

 1. Sammallahdenmäki

Sammallahdenmäki sijaitsee Rauman kupeessa ja tämä kohde lisättiin UNESCO:n luetteloon vuonna 1999 Suomen ensimmäisenä arkeologisena kohteena. Sammallahdenmäellä on useita pronssikautisia kivistä koottuja hautaröykkiöitä. Tämä kohde on todiste pronssikaudella eläneestä yhteiskunnasta.

Bronze Age Burial Site of Sammallahdenmäki
Bronze Age Burial Site of Sammallahdenmäki. Image source: UNESCO, Public Domain, Roquai
 1. Struven kolmiomittausketju (tai astemittausketju)

Tämä kohde edustaa tieteen ja tekniikan historiaa ja alue koostuu 34 eri mittauspisteestä, yhteensä 10 eri maassa. Näistä 6 sijaitsee Suomen puolella. F.G.W. Struve johti projektia, jossa selvitettiin maapallon kokoa sekä muotoa. Struven mittaukset aloitettiin 1816 ja saatiin päätökseen vuonna 1855. Kohde on ollut maailmanperintöluettelossa vuodesta 2005.

 1. Merenkurkun saaristo

Merenkurkun saaristo on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde (lisätty v. 2006). Kohde muodostuu Ruotsin Korkearannikosta sekä Suomen matalasta moreenisaaristosta. Yhdessä nämä luonnonperintökohteet kuvaavat jääkauden aiheuttamaa maankohoamisilmiötä, sekä miten se vaikuttaa luontoon ja sen jatkuvaan muuttumiseen. Maa kohoaa noin 8 mm per vuosi ja tämän seurauksena muun muassa, maa-ala kasvaa noin 100 hehtaarilla per vuosi.

Grey Seal at Merenkurkku
Grey seal – Finland. Image source: UNESCO, © Metsähallitus, Timo Hissa

Ja jos nyt heti ei pääse vierailemaan Suomen kohteissa, Floridassa voi vierailla Evergladesin luonnonsuojelualueella, mikä on ollut Unescon luonnonperintökohde jo vuodesta 1979.