Linkki ruutuajan ja kielenoppimisen välillä

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, TAYSissa tehdyn tutkimuksen mukaan, runsas ruutuaika saattaa vaikuttaa hidastavasti pikkulasten puhumaan oppimista. Tutkimus myös totesi ruutuajan vähentävän lasten sanavarastoa.

Tutkimukseen osallistui hieman vajaa 1700 suomalaisperhettä, joiden äidinkieli on suomi. Aineistoa kerättiin kahden vuoden ajan (2013 – 2015) ja TAYSin toteuttama tutkimus keskittyi 1.5 -vuotiaiden ja 2 -vuotiaiden puheen, sekä kielellisen ilmaisun kehitykseen.

Tutkimuksessa laskettiin yhteen päivittäinen aika, mitä perhe käytti sähköisten medioiden parissa. Sähköisiin medioihin lukeutui TV, erilaiset toistolaitteet sekä muut sähköiset laitteet. Tutkimus seurasi myös aikuisten ruutuaikaa sekä aikaa, jolloin laitteet olivat ylipäätään päällä. Tutkimus huomioi kirjojen ääneen lukemista lapsille, sekä lapsen nukkumisaikaa.

Osana tutkimusta, lasten vanhempia pyydettiin seuraamaan ja kuvaamaan:

  • lapsen sanavarastoa
  • sanojen yhdistämistä
  • puheen ymmärrettävyyttä
  • sormella osoittamista, sekä
  • ohjeiden noudattamista

Suurella ruutuajalla on negatiivinen vaikutus lapsen sanavaraston kehitykseen.

Tutkimukseen osallistuneiden lasten sanavarasto jakautui seuraavasti:

  • 5 vuotiaista lapsista noin 2/3 osalla oli 20 sanan sanavarasto
  • 5 vuotiaista lapsista 1/3 osalla korkeintaan 5 sanan sanavarasto
  • 2 -vuotiaista lapsista vajaa 1/3 osa käytti korkeintaan 40 sanaa
  • 2 -vuotiaista vain kymmenesosa osasi 40 – 50 sanaa

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lapsen käyttösanasto saattaa kehittyä paljon hitaammin, kun ruudun edessä vietetty aika on suuri. Lapsen kehitykseen vaikuttaa myös vanhempien kanssa yhdessä vietetty aika, mitä tehdään, millä tavoin ja kuinka usein, totesi apulaisylilääkäri Marja Asikainen Ylen artikkelissa. Vanhempien elektronisten laitteiden käyttö voi vaikuttaa lapsen kehitykseen myös hidastavasti. Jos vanhempi vilkuilee elektronisia laitteita jatkuvasti, se vaikuttaa lapsen kanssa käytyyn keskusteluun ja puuhailun sisältöön kapeuttavasti.

Kaikki mediat eivät kuitenkaan ole pahasta.

Kaikkia medioita ja ruutuaikaa ei lytätty täysin tutkimuksessa. Kun lapsen ruutuaika on mielekästä ja valittu tarkoituksenmukaisesti, voi se olla täysin lapsen toimintakykyä kehittävää. On myös tärkeää, että lapsella on paljon aikaa myös muulle toiminnalle päivässä.

Ääneen lukemisen tärkeys.

Sanavarasto oli myös huomattavasti suppeampi lapsilla, joille ei luettu ääneen päivittäin. Runsas sähköisten medioiden käyttö vähentää lapsen kielellistä vuorovaikutusta. Jos kielelliseen kehitykseen liittyy jo valmiiksi haasteita, saattaa runsas ruutuaika hidastaa sanavaraston kehitystä entisestään.

Tutkimustulokset julkaistiin heinäkuussa Acta Pediatrics tiedejulkaisussa ja löydät sen kokonaisuudessaan täältä.

Valitettavasti Floridassa ei ole toimivaa suomikoulua tällä hetkellä (ainakaan minun tietääkseni ja jos on, niin ottakaa yhteyttä. Opetin Chicagon Suomikoululla ja jatkaisin mielelläni opettamista täällä!), mutta Suomi-koulujen tuki ry:n verkkoeskari avautuu syksyllä 2021. Verkkoeskari on avoin ja ilmainen kaikille kiinnostuneille: verkkoeskari.

Luetaan siis lapsille ääneen ja joskus puhelimen voi jättää kokonaan toiseen huoneeseen, kun legoleikit ovat kesken. Mukavaa suomen kielen ylläpitämistä, aikuiset sekä lapset!