Vuosittain tehdään tutkimuksia onnellisuudesta, parhaasta koulutuksesta tai terveydenhuollosta ja maita asetetaan paremmuusjärjestykseen eri kriteereiden mukaan.

Yksi vuosittaisista tutkimuksista kohdistuu lapsiperheisiin ja mikä maa on paras kasvattaa jälkikasvu. U.S. News verkkosivuston mukaan Suomi sijoittuu kuudenneksi kahdeksankymmenen maan joukossa. Asher ja Lyric Fergussonin keräämän datan mukaan, Suomi sijoittuu neljänneksi kolmenkymmenenviiden maan joukossa saaden A+ paperit.

Mikä tekee Suomesta niin hyvän maan asua ja kasvattaa lapset?

Maita arvioidaan eri kriteerien mukaan kuten ihmisoikeudet, perheystävällisyys, tasa-arvoisuus, onnellisuus, tulot, turvallisuus, koulutus ja terveydenhuolto. Ei ole yllättävää, että terveydenhuolto, kansalaisoikeudet, koulutus, sekä elämänlaatu nostivat Suomen kärkimaiden joukkoon parhaiden perhemaiden raadissa. Suomen terveydenhuolto on erittäin korkealaatuista ja lapsikuolleisuus on Suomessa alhaisin muihin maihin verrattuna, mikä tekee Suomesta turvallisen maan synnyttää.

Fergussonien tekemä tutkimus otti huomioon myös lasten kanssa vietetyn ajan, mukaan lukien äitiys- ja isyysloman. Äitiysvapaa on palkallinen Suomessa ja sen kesto on 105 arkipäivää. Äitiysvapaa alkaa 30 päivää ennen laskettua aikaa ja synnytyksen jälkeen uudet äidit voivat viettää 75 päivää pienokaisen kanssa kotona. Isyysvapaa on puolestaan 54 arkipäivää, jonka jälkeen vanhemmilla on oikeus vanhempainvapaaseen; yhteensä 158 arkipäivää. Lapsen vanhemmat voivat siis viettää 317 päivää kotona lapsensa kanssa tämän syntymän jälkeen, ei toki yhtä aikaa vaan vuorottelemalla.

A couple hugging in a middle of Karhupuisto park in the city of Helsinki.
A couple hugging in a middle of Karhupuisto park in the city of Helsinki. Picture: Jonna Tuukkanen

Suomi on siis turvallinen maa synnyttää ja vanhemmat voivat viettää lasten kanssa aikaa, ilman että perheen taloudellinen tilanne romahtaa. Suomi tarjoaa korkealaatuista koulutusta kaikille ja on myös turvallinen maa asua. Suomi on myös hyvin onnellinen maa, kuten Onnellisuusraportissa on todettu jo kolmena vuonna peräkkäin. Vaikka elämä Yhdysvalloissa ei välttämättä tarjoa samanlaisia taloudellisia etuuksia kuin Suomi, perhettä voi silti kasvattaa samoin menetelmin Amerikassa kuin Suomessa.

Parhaiden maiden listassa kirjoitettiin muun muassa turvallisuudesta, onnellisuudesta, ja ajasta. Onnellisuusraportissa puolestaan puhutaan Suomen tasa-arvoisuudesta, luottamuksesta sekä ihmisten itsenäisyydentunteesta. Kuten jo todettu, Suomi on siis kaiken kaikkiaan hyvä maa kasvattaa perhe, mutta on hyvä myös muistaa, että vanhemmat ja lapsi kasvattavat toisiaan vuorovaikutuksen myötä. Lapsi ei voi itse vaikuttaa siihen mihin perheeseen tai yhteiskuntaan hän syntyy, mutta vanhemmat voivat vaikuttaa miten lapsi kasvatetaan ja mitä hän tulee pitämään arvossa myös aikuisena.

On myös hyvä muistaa, että osa meistä Suomalaisista on valinnut vapaaehtoisesti asua muualla kuin Suomessa. Syynä on voinut olla rakkaan löytäminen ulkomailta, opiskelemaan lähteminen, tai töihin tuleminen Yhdysvaltoihin. Syynä on voinut olla myös halu elää lämpimässä ilmanalassa ympäri vuoden ja mikä olisi parempi kuin Floridan aurinko. Veden läheisyys, aaltojen pauhun kuuleminen, ja meri-ilman tuoksu on varmasti monelle plussa, kun miettii missä päin maailmaa haluaa asua. Florida tarjoaa myös monia hyviä opiskelumahdollisuuksia lapsiperheille. Suomiyhteisö on kasvanut isoksi aurinkoisessa osavaltiossa, ja omaan yhteisöön kuuluminen luo turvaa ja onnellisuutta.

Pohtiessani näitä aiheita, olen ylpeä Suomalaisista juuristani ja samalla olen onnellinen, kun asun Yhdysvalloissa. Suomalainen sisu ja ajattelutapa kantaa pitkälle, ihan Atlantin valtameren toiselle puolelle saakka ja koti on siellä missä sydänkin. Mikä sinut tekee onnelliseksi Yhdysvalloissa?