Tutkimus osoittaa että mitä enemmän teini-ikäiset käyttävät sosiaalista mediaa ja katsovat videoita, sitä herkemmin he kehittävät oireita jotka altistavat ADHD- tarkkaavaisuus-yliaktiivisuus häiriöille.

ADHD-oireita ovat hyperaktiivisuus, levottomuus tai impulsiivisuus, joka on normaalia voimakkaampaa.

Medical Journal JAMA:n viime kesänä julkaistut tutkimustulokset. Tutkimuksessa seurattiin 15–16-vuotiaita nuoria, joilla ei ollut ADHD-oireita lähtötilanteessa, kahden vuoden ajan ja tutkimuksessa selvisi että on olemassa merkittävä yhteys nykyaikaisen digitaalisen median käytön ja sen jälkeisen ADHD-oireiden välillä. Merkitys Digitaalisen median yleisempi käyttö saattaa liittyä ADHD-oireiden kehittymiseen; lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan arvioida, onko tämä syy-yhteys, raportissa kirjoitetaan.

Vapaaehtoinen tutkimus suoritettiin opiskelijoilla kymmenessä eri Los Angelesin piirikunnassa, Kaliforniassa. 6-, 12-, 18- ja 24 kuukauden seurantatutkimukset annettiin syyskuun 2014 ja joulukuun 2016 välisenä aikana. 4100:sta opiskelijasta 3051 osallistui tutkimukseen (74%). Nuoret antoivat palautetta viikottain, kuinka usein he käyttivät digitaalisia laitteita, kuinka kauan ja oliko heillä/millaisia oireita käytön jälkeen. He ilmoittivat oliko heillä vaikeuksia keskittyä, suorittaa tehtäviä, hermostuneisuutta, impulssiivisuutta ym. digitaalisen laitteen käytön jälkeen.

Nuorilla, joita seurattiin yli 2 vuoden ajan, oli tilastollisesti merkitsevä, mutta ei suora yhteys digitaalisen median käytön lisääntymisen ja myöhempien ADHD-oireiden välillä. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan selvittää, onko tämä syy-yhteys. Nykyaikaiset digitaaliset laitteet ovat monipuolisia (esim. Sosiaalinen verkostoituminen, streaming-elokuvat tai musiikki, pelaaminen ja tekstiviestit), ovat jatkuvasti saatavilla mobiililaitteissa ja ovat voimakkaasti stimuloivia. Ovatko nykyaikaisten digitaalisten mediasovellusten korkea käyttö ja joidenkin teini-ikäisten ADHD-oireet syy-yhteydessä ei varmasti tiedetä.

Tässä tutkimuksessa modernin digitaalisen median monipuolinen ja korkea käyttö liittyi ADHD-oireiden esiintymistiheyden lisääntymiseen 24 kuukauden aikana. Nykyaikaiset ja perinteiset digitaaliset mediat eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia johtuen huomattavista eroista käyttökerroissa, stimulaation tasossa ja suurtaajuusaltistuksen mahdollisuudesta.

”Jos voimme selvittää, onko sosiaalisella medialla mahdollinen syy-yhteys ADHD oireisiin, voimme suunnitella toimenpiteitä median altistumisen hillitsemiseksi. Jo yksinkertainen kasvatuksellinen opetus jonka avulla opettajat, vanhemmat ja pediatriset terveydenhuollon ammattilaiset voivat neuvoa nuorisoa sosiaalisen median käytössä korostamalla ADHD sairastumisen riskin olemassaoloa, kun he keskustelevat heidän teini-ikäistensä kanssa digitaalisen median käytöstä, saattaa olla hyötyä ”, sanoo Adam Leventhal, lisensoitunut kliininen psykologi ja ennaltaehkäisevän lääketieteen professori Etelä-Kalifornian Keckin lääketieteen laitokselta.

ADHD sairaus on yleisempi pojilla kuin tytöillä ja häiriö vaikuttaa noin 5% kaikista Yhdysvalloissa olevista lapsista, Yhdysvaltain tautien torjunta- ja ennaltaehkäisykeskuksen mukaan. ADHD:n esiintyvyys on arvioitu 5%:lla maailmanlaajuisesti.
Hoitovaihtoehtoihin kuuluvat käyttäytymisterapia, lääkitys ja erityisopetus koululaitoksissa.

Lisää tietoa täällä