10 askelta kohti kansalaisuutta

993

Kymmenessä askeleessa Yhdysvaltojen kansalaiseksi. Kuulosta hyvältä, mutta mitä nämä kymmenen askelta vaatii hakijalta ja kuka on oikeutettu anomaan kansalaisuutta.

Yhdysvaltojen kansalaisuushakemus on ollut muutoksessa viimeisen parin vuoden aikana ja hetkellisesti valittavana oli vuoden 2008 sekä 2020 testit. Huhtikuun 19. päivä 2021 astui voimaan muutos, jonka myötä kaikki hakijat suorittavat vuoden 2008 testin.

Ennen kansalaisuushakemuksen laittamista eteenpäin, on hyvä tarkistaa, että sinulla on oikeus anoa kansaisuutta ja jos olet oikeutettu mahdollisiin lievennyksiin. Seuraamalla seuraavia askeleita, olet yhden askeleen lähempänä Yhdysvaltojen kansalaisuutta.

 1. Selvitä oletko jo Yhdysvaltojen kansalainen
 2. Selvitä oletko oikeutettu anomaan kansalaisuutta
 3. Täytä N-400 hakemus
 4. Lähetä N-400 hakemus ja maksa vaaditut korvaukset
 5. Sormenjäljet ja valokuva
 6. Haastattelu
 7. Päätös N-400 hakemuksesta
 8. Ajanvaraus valan vannomisseremoniaan
 9. Virallinen valan vannomisseremonia
 10. Yhdysvaltojen kansalaisuus ja sen tuomat velvollisuudet

Askel 1. Selvitä oletko jo Yhdysvaltojen kansalainen

Jos sinulla ei ole Yhdysvaltojen passi, vanhempasi eivät ole Yhdysvaltojen kansalaisia, tai et ole syntynyt Yhdysvalloissa, siirry seuraavaan askeleeseen.

Askel 2. Selvitä oletko oikeutettu anomaan kansalaisuutta

Jos olet 18 -vuotias tai vanhempi ja sinulla on pysyvä oleskelulupa (green card), voit selvittää oletko oikeutettu anomaan kansalaisuuttaa seuraamalla Yhdysvaltojen maahanmuutto- ja rajavartioston sivuilta löytyvää dokumenttia.

Tämä dokumentti kysyy kysymyksiä muun muassa nykyisestä oleskeluluvastasi, kuinka kauan olet ollut haltijana ja oletko asunut muualla oleskelulupasi aikana. Seuraamalla kysymyksiä ja vastaamalla niihin kyllä tai ei, selvität voitko anoa kansalaisuutta nyt vai vasta myöhemmin.

Askel 3. Täytä N-400 hakemus

N-400 hakemuksen voi täyttää sähköisesti tai lomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin. Jos päätät täyttää lomakkeen sähköisesti, aloita luomalla henkilökohtainen tunnus sivuille. Tunnusten luomisen jälkeen, voit aloittaa lomakkeen täyttämisen ja palata siihen niin kauan, kunnes olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja ladannut vaaditut dokumentit.

Askel 4. Lähetä N-400 hakemus ja maksa vaaditut korvaukset

N-400 lomakkeen täyttämisen jälkeen, käy koko hakemus läpi ja varmista, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin todenmukaisesti ja olet ladannut kaikki vaaditut (ja muutaman ylimääräisen) dokumentit. Hakemuksen hinta on $720 ja sinun tulee maksaa se heti kun lähetät hakemuksen eteenpäin. Maksun voi suorittaa sähköisesti ja lähettämisen jälkeen, voit seurata hakemuksesi etenemistä reaaliajassa (päivitykset tulevat näkyviin heti, kun taas virallisen kirjeen saapumisessa kestää useampi päivä).

Askel 5. Sormenjäljet ja valokuva

Saat kutsun tunnustautumiseen, missä sinusta otetaan valokuva ja kerätään sormenjäljet. Tarkista kutsusta päivämäärä, kellonaika ja paikka mihin sinun tulee mennä. Jos ehdotettu päivä tai aika ei sovi, ota heti yhteyttä ja sovi uusi aika. Saavu ajoissa ja tuo mukanasi kirje sekä henkilötodistus kuten passi, oleskelulupasi, tai ajokortti.

Askel 6. Haastattelu

Kun aikaisemmat askeleet on suoritettu, saat kutsun kansalaisuushaastatteluun. Varmista päivä, kellonaika ja paikka mihin sinun tulee saapua, ja saavu ajoissa. Valmistaudu haastatteluun:

 1. Tuo mukanasi saamasi kutsukirje ja vaaditut asiakirjat
 2. Opiskele 100 kysymästä
 3. Harjoittele englannin kielen testiosuutta (lukeminen ja kirjoittaminen)

Askel 7. Päätös N-400 hakemuksesta

Haastattelun jälkeen saat päätöksen kansalaisuushakemuksestasi.

 1. Hyväksytty.
 2. Täydennystä vaativa. Hakemuksen hyväksymiseen tarvitaan lisää todistusaineistoa tai hakija ei läpäissyt englannin kielen testiosuutta tai ei läpäissyt kysymyksiä.
 3. Hylätty. Hakijalla ei ole oikeutta kansalaisuuteen.

Askel 8. Ajanvaraus valan vannomisseremoniaan

Kun hakemuksesi on hyväksytty, saat kutsun valan vannomisseremoniaan. Jossain tilanteissa valanvannominen voidaan suorittaa heti haastattelun jälkeen kun hakemuksesi on hyväksytty ilman täydennysvelvollisuutta.

Askel 9. Virallinen valan vannomisseremonia

Sinun tulee luopua pysyvästä oleskeluluvastasi (green card) ennen seremoniaa ja valan vannomisen jälkeen saat todistuksen kansalaisuudestasi ja olet Yhdysvaltojen kansalainen.

Askel 10. Yhdysvaltojen kansalaisuus ja sen tuomat velvollisuudet

Onneksi olkoon kansalaisuudesta! Yhdysvaltojen kansalaisena kuuluu sinulle eri oikeuksia ja velvollisuuksia kuten toimiminen valamiehenä ja äänestäminen. Voit asettua ehdolle ja vaikuttaa poliittisesti, mutta valitettavasti et voi pyrkiä presidentiksi. Tämä oikeus on vain maassa syntyneille kansalaisille.

Vieraile Yhdysvaltojen maahanmuutto- ja rajavartioston sivuilla missä voit lukea lisää kansalaisuushakemuksesta ja harjoitella tulevaan haastatteluun.